Formulär för felanmälan på offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering. Vid brådskande situationer ska du ringa. Se rubriken Jourtelefon, beredskap.

Din felanmälan blir läst samma arbetsdag. Vårt enda obligatoriska fält är textrutan där du beskriver ditt ärende och berättar var felet finns.

Gäller ditt ärende återvinningsstation ska du skicka det till entreprenören Fti. Formulär och kontaktuppgifter till Fti hittar du här.

Min anmälan gäller 
Gator, trafik, Offentlig miljö


Problem med vatten
Sopor

ÅtervinningsstationDet är entreprenören Fti som har ansvar för återvinningsstationerna i Sunne kommun. Kontaktinformation finns i högerspalten för anmälan om det är skräpigt eller fullt på någon av dem.
 
 Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken anläggning, gata eller liknande det gäller och var på platsen felet finns, så kan vi hjälpa dig snabbare.
Obligatoriskt fält: Beskriv ditt ärende och ange platsen där felet finns
Dina kontaktuppgifterLämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig om vi behöver mer information. Vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter på något annat sätt än att återkoppla till dig.
Ditt namn
Telefonnummer
E-postadress
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Jourtelefon, beredskap

Vid brådskande situationer ring direkt till Tekniska:
Jourtid tekniska tel: 070-677 10 61

Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. 
Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår.