Sammanfattning från informationsmöten i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön.

2018-12-07

Sunne kommun tillsammans med reprensetanter från Telia och Relacom hade under vecka 45 imformationsmöte på respektive ort.

Sunne kommuns representant Anna-Carin Andersson, projektledare för bredbandsutbyggnaden, hälsade välkommen.

Relacoms representant Sten-Åke Berg redogjorde för status på projektet.

Grävningen är klar i Bäckalund och man har påbörjat blåsning av fibern.I Västra Ämtervik återstod en del tryckningar där vi gjort försök men tyvärr misslyckats. Det behövs annan utrustning, dvs en annan borr. Schakt återstår i Finnsjön och vi hoppas kunna schakta klart innan tjälen kopplar greppet.

Larsson el, som kommer att koppla in fibern och som gör dragningar inomhus informerade om detta. De kommer att ringa och boka en tid för inkopplingen och har en lista att gå efter. Josefin kommer att boka tid och hon ringer från 070-680 73 50 eller 0565-309 50. Tommy Larsson bad oss lägga numret på minnet så att man svarar när de ringer. Han visade också vilken apparatur som kommer att monteras.

Region Värmlands representant Erik Larsson, tidigare IT-chef i Sunne kommun, informerade bland annat om ansvarsfördelningen, dvs vad ansvarar Sunne kommun för och vad är Telias ansvar, vart man vänder sig vid fel samt vilka tjänsteleverantörer som man kan välja bland. Vi ansluter till Telia öppen fiber vilket innebär att man har 11 olika tjänsteleverantörer att välja bland, se bilder nedan. Vill påpeka att denna kväll kom bara representant för Telia men även övriga tjänsteleverantörer fick en inbjudan.

Telia-butiken, Tomas Clarqvist presenterade Telias bredbandstjänster. Han finns i Teliabutiken på Bergviks köpcentrum i Karlstad och har telefonnummer 010-457 30 01.

Telias representant Jörgen Secher informerade om nedläggningen av kopparnätet.Han presenterade också vilka lösningar som finns att ersätta fast telefon och bredband via kopparn om man valt att inte ansluta sig till fibern.

Struktur, vem gör vad

Kontakt Larssons el

Tjänsteleverantörer

Gör felanmälan till din tjänsteleverantör