Fiberutbyggnaden i Bäckalund

2017-10-20

Schaktarbete är påbörjat från Hagen ner mot Hällsjön. Sätt upp ditt X på husväggen så vet vi vart på ditt hus som vi ska göra anslutningen till fibern.

Alla som valt att ansluta sig till fiberutbyggnaden i Bäckalund har fått ett A4-papper med ett stort X på. Det är det här X:ett som ska upp på husväggen där du vill att vi gör fiberanslutningen.

Planering för grävning i Bäckalund

Nu är schakt påbörjat av Relacom från Hagen ner mot Hällsjön. Efter Hällsjön flyttas grävarna till Arnstorp och kommer att arbeta sig ner mot Bäckalund.

Nästa sträcka som stakas är Norra Höjden samt Sättern, Nytomten, Sandbacken och Sätterstad. Sedan står Ängen på tur och därefter arbetar vi oss söderut.

Din anslutning

Var snälla och sätt upp X-et på husvägg så är det enklare att staka in till respektive kund. Är inte X-et satt, så kommer stakning att ske ändå. Ni har möjlighet att flytta på dessa, men tänk på att första stakan på tomt är från det hållet stammen kommer ifrån. Relacom knackar alltid på när de kommer, om de inte hittar X-et, så är ni hemma så kan ni vara med vid stakning.

Vänliga hälsningar,
Elisabeth Johansson, projektör på Relacom

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne