Avtalen snart i retur till fastighetsägare

2017-09-05

Fastighetsägare som lämnat in anslutningsavtal och/eller nyttjanderättsavtal, kommer att få tillbaka sina exemplar så fort vi har fått dem signerade av ansvarig person.

Det kan förekomma att man som fastighetsägare behöver komplettera sina avtal om inte fastighetens alla ägare skrivit under eller om man endast lämnat i 1 exemplar. Kompletteringshänvisningar bifogas i sådana fall i kommande utskick.