Sunne kommun har fått EU-stöd för utbyggnad av fiber för de 3 av totalt 30 fiberföreningar utanför tätorten som inte fick statligt stöd: Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön. Läs mer om kostnader och planering här:

Tjänsteutbudet i fibernätet för föreningarna i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön kommer vara detsamma som i övriga delar av Sunne kommun.

Anna-Carin Andersson (se kontaktinformation) är din kontakt för mer information om anslutning och övriga frågor. 

Kostnad för anslutning

Du kan lämna intresseanmälan för att ansluta din bostad till fiber i Bäckalund, Västra Ämtervik och Finnsjön. Intresseanmälan lämnar du genom att skicka namn, adress och kontaktuppgifter till Anna-Carin Andersson (se kontaktinformation). När vi fått din intresseanmälan tar vi fram en offert för anslutningen och återkommer till dig. 

Kommunen fakturerar anslutningsavgiften när anslutningen är driftsatt dock tidigast 4:e kvartalet 2018.
Vi har idag ca 170 anslutningar i Västra Ämtervik, ca 70 i Bäckalund och drygt 20 stycken i Finnsjön.
Entreprenör som kommer ha hand om utbyggnaden är Relacom. Projektering och kontakter med markägare pågår. Se kontaktinformation för att få veta mer.

Mer information, nyheter, frågor och svar

  • Frågor och svar
    På sidan Fråga om fiber kan du ställa frågor om  fiberutbyggnaden.
    På sidan Svar om fiber finns besked på alla frågor vi får in 
  • Fibernytt 
    Under rubriken Fibernytt, som finns på alla sidorna, hittar du  senaste information från oss om fiberutbyggnaden

Fiberföreningarna på orten

Vi har stor hjälp av de tre fiberföreningar som fortfarande finns i orterna: Fiberföreningen i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön.
Kontakta Anna-Carin för information om föreningarnas epostadresser.

Bredbandsutbyggnad med EU-stöd

På grund av utformningen av bredbandsstödet samt bristen på pengar i detsamma, har fiberföreningar i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön inte fått något ekonomiskt statligt stöd. Kostnaderna för att bygga ut fibernätet i har varit för höga för att kunna bygga nätet utan stöd.

Under 2016 har Sunne kommun sökt och beviljats EU-stöd för bredbandsutbyggnad från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kommunen beviljades under 2016 stöd för att bygga stamnätet (delar av fibernätet) i de tre ovan nämnda områden.