Sunne kommun fick under 2016-2019 EU-stöd för utbyggnad av fiber för de 3 av totalt 30 fiberföreningar utanför tätorten som inte fick statligt stöd: Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön

Vi har idag ungefär 200 anslutningar i Västra Ämtervik, ca 100 i Bäckalund och nästan 30 i Finnsjön.

Tjänsteutbudet i fibernätet för föreningarna i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön kommer vara detsamma som i övriga delar av Sunne kommun.
Anna-Carin Andersson (se kontaktinformation) har varit projektledare.
Om du vill ansluta dig till fiber i dessa orter ska du kontakta Anna-Carin för att få en offert.

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne