Sunne kommun deltog i bredbandsutbyggnad Värmlands län, del 2 som ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Ett snabbt bredband stärker företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Om projektets del 2

Delprojekt 2 pågår mellan 29 februari 2016 och 29 juni 2019 och är nu avslutat.

I samverkansprojektet deltar kommunerna, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Sunne, Munkfors och Arvika.Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar.
Region Värmlands roll är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket.

Projektet har en budget på cirka 47 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad.

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 534 företag att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Orter där bredband byggs

Under rubriken "Orter där bredband byggs" (i högerspalten) finns lista över de orter som omfattas av bredbandsutbyggnad del 2 i Sunne kommun.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.