Det gamla kopparnätet ersattes i Sunne kommun med fiber- och mobilnät den 31 januari 2019. Här finns information till dig som bor utanför Sunne tätort.

Fiberföreningar för fastighetsägare utanför tätorten

Utanför Sunne tätort har utbyggnaden av fibernätet skett via ekonomiska föreningar (så kallade fiberföreningar). Vill du ansluta din fastighet till fibernätet ska du ta kontakt med den fiberförening som ansvarar för det område där din fastighet finns.

I Sunne kommun finns 27 fiberföreningar (2021-03-18) utanför Sunne tätort. 

För fiberutbyggnad i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön, läs mer här

I listan nedan finns länkar till fiberföreningarnas webbplatser och/eller e-postadress för kontakt och mer information: 

Fiberföreningar södra delen av Sunne kommun

Fiberföreningar norra delen av Sunne kommun

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne