Det gamla kopparnätet ska ersättas med fiber- och mobilnät. Det innebär att boende och företagare i Sunne som har bredband och/eller telefoni via kopparnätet behöver beställa nya tjänster. Här finns information till dig som bor utanför Sunne tätort.

Kopparnätet släcks i Sunne kommun den 31 januari 2019

Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre morgondagens.

Alla som bor i Sunne kommun kommer i god tid att erbjudas en modern lösning via fiber eller mobilnätet av Telia. Det går också bra att beställa tjänsterna av någon annan operatör.

Fiberföreningar för fastighetsägare utanför tätorten

Utanför Sunne tätort har utbyggnaden av fibernätet skett via ekonomiska föreningar (så kallade fiberföreningar). Vill du ansluta din fastighet till fibernätet ska du ta kontakt med den fiberförening som ansvarar för det område där din fastighet finns.

I Sunne kommun finns 30 fiberföreningar utanför Sunne tätort. 26 av dem har byggt fibernät med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet (programperioden 2009-2013), pengar som beviljades av Länsstyrelsen. Ytterligare 1 fiberförening har lyckats bygga fibernätet utan stöd.

För fiberutbyggnad i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön, läs mer här

I listan nedan finns länkar till fiberföreningarnas webbplatser och/eller e-postadress för kontakt och mer information: 

Fiberföreningar södra delen av Sunne kommun

Fiberföreningar norra delen av Sunne kommun

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01, 070-648 60 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne