Information till dig som vill ansluta din fastighet eller företag till fibernätet i Sunne tätort.

I Sunne tätort har Telia byggt ut fiber till alla villaområden.

Om du är villaägare och vill ansluta ditt hus till fibernätet, tar du kontakt med Telia Öppen Fiber på 020-40 24 00 (Från utlandet: +46 771-688600). 

Mer information och möjlighet att beställa direkt finns på:  www.telia.se/sunne  

Hyresvärd i Sunne tätort

Du kan läsa mer om de olika kontaktvägarna för att få en offert på anslutning av din fastighet på www.telia.se/sunne

Företag på industriområde i tätorten

Har du en fastighet på någon av de fyra industriområden som finns i Sunne tätort, kan du kontakta valfri operatör på marknaden som då ska kunna ge ditt företag en offert. Fibernätet är utbyggt av Skanova, som levererar till alla operatörer som finns på den Svenska bredbandsmarknaden.

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne