Sunne kommun har ett väl utbyggt fibernät och till den 31 januari 2019 ska hela det gamla kopparnätet vara ersatt med fiber- och mobilnät. Här finns information om bredbandsutbyggnaden och hur du ansluter till fiber eller mobilnät.

Telia tillsammans med Sunne kommun tar ett helhetsgrepp för att ersätta det gamla kopparnätet med framtidens nät via fiber och mobilt till 31 januari 2019.
Alla som bor i Sunne kommun kommer i god tid att erbjudas en modern lösning via fiber eller mobilnätet av Telia. Det går också bra att beställa tjänsterna av någon annan operatör.
Fiber ger en helt överlägsen prestanda, men för den som inte vill eller kan få fiber finns mobila alternativ. De mobila lösningarna ger en lika bra eller bättre kapacitet än de gamla kopparlösningarna, ofta till en lägre månadskostnad.

En digitalt framtidssäkrad kommun

Sunne kommun ligger i framkant vad gäller bredbandsutbyggnad. En viktig faktor för att locka företag och inflyttare från andra delar av landet är ett tryggt och modernt bredband. Det är också viktigt för att ungdomar ska välja att stanna kvar eller återvända till bygden. 

Med satsningen på fiber- och mobilnät till alla kan vi erbjuda boende och företag en digital infrastruktur med plats för framtidens välfärdstjänster, och som företag och boende kan växa i. Tillgången till snabb och stabil uppkoppling ökar möjligheten att sköta jobb hemifrån och gör landsbygden till en ännu mer attraktiv plats att arbeta, leva och bo i.
Värdet på fastigheter som är anslutna till fibernät kommer att öka i förhållande till de som inte är anslutna.

Sunne kommun har sedan 2011 ett samverkansavtal med Telia för att tillsammans arbeta för att nå regeringens bredbandsmål om att 95 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020.

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01, 070-648 60 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne