På den här sidan har vi sammanfattat och länkat viktig information om grundsärskolan för att du som förälder ska kunna ta del av grundsärskolans olika styrdokument och vilka vägar som finns för studier och arbete.

Den obligatoriska grundsärskolan kan erbjudas elever som har en diagnos utvecklingsstörning som man idag väljer att kalla intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolans läroplan gäller även för elever som inte når grundskolans kunskapskrav för att de har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Grundsärskolan är en egen skolform

Grundsärskolan är en egen skolform och har andra kunskapskrav än grundskolan. Undervisningen styrs av skollagen, skolförordningen, läroplan och timplan. Den obligatoriska grundsärskolan är precis som obligatoriska grundskolan 9-årig och har samma ämnen men olika kursplaner.
Undervisningen sker ofta i mindre grupper för att kunna ge stöd och anpassning till varje elev. Om rektor bedömer att det är möjligt kan en elev i grundsärskolan få undervisning i grundskolans klass som även kallas integrerad undervisning. 

Träningsskola

För elever som har svårt att nå grundsärskolans kunskapskrav finns grundsärskolan med inriktning träningsskola där eleven läser mot ämnesområden istället för ämnen och eleverna får omdöme som ersätter betyg.

Gymnasiesärskolan

Efter avslutad obligatoriska grundsärskola kan gymnasiesärskolan ska ge möjlighet till vidare studier eller sysselsättning där eleven kan utvecklas i sin egen takt. Du kan läsa mer om gymnasiesärskolan på Sunne kommuns hemsida Gymnasiesärskola.

Mottagande i särskolan

För att mottas i särskolan görs först en utredning som består av fyra bedömningar en pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.

Läs mer om Mottagande och beslut om särskolan här.

Kontakt

Madeleine Persson
Studie och yrkesvägledare
E-post: madeleine.persson@sunne.se
Tel: 070-301 46 22, 070-301 46 22
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Gymnasiesärskola
  Gymnasiesärskolan är egen skolform och har en egen läroplan. Utbildningen är sökbar för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå