Här hittar du information om Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning i Sunne kommun.

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning kan du söka till som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller har en förvärvad hjärnskada.
Skolformen ingår i det offentliga skolväsendet för kommunal vuxenutbildning och är frivillig.

Det finns olika nivåer gällande kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

 • Grundläggande nivå som motsvarar ämnen i grundsärskola eller träningsskola.
 • Gymnasial nivå motsvarar kurser som ges i gymnasiesärskolans nationella program.
 • Du som har rätt att läsa SFI men som behöver ett eget upplägg av kursen på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller har en förvärvad hjärnskada.

Utbildningen eller kursen ska ge dig nya kunskaper som du inte redan har

Syftet är att du ska få lättare att klara av ditt boende, fritid och sysselsättning.
I samband med att du ansöker om studier tar skolan fram en individuell studieplan för dig som beskriver varför du studerar och vilka kurser som du vill läsa.

Kursen eller utbildningen planeras tillsammans med dig och utgår från din tidigare utbildning eller erfarenhet.

Hur ofta och hur länge du går i skolan varierar och det går att dela upp en kurs i delkurser och du studerar i mindre grupp.

I mån av plats kan kommunen ha antagning under året till olika kurser.
Välkommen med din ansökan till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning i Sunne kommun!

Har du frågor eller behöver boka en tid för att fylla i din ansökan kan du kontakta personal vid Lärcenter, se Kontakt.

Kontakt

Carola Rylander
Lärare
E-post: carola.rylander@sunne.se
Tel: 0565-155 58
Besök: Södra Viken
Adress: 35. Carola Rylander, 686 80 Sunne

Länkar

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Gymnasiesärskola
  Gymnasiesärskolan är egen skolform och har en egen läroplan. Utbildningen är sökbar för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå