Här hittar du information om lästider och lovdagar för skolan med datum för skolterminerna och skolavslutning. Det finns även information om hur du söker ledigt.

Läsåret 2022-2023 börjar den 16 augusti.
Information om tid och plats för samling inför skolstarten, för respektive skola, publicerar vi här i god tid innan skolan börjar.

Lästider och lovdagar

Information om skolans terminer med datum för skolstart, skolavslutning och lovdagar hittar du i dokumentet Lästider och lovdagar 2022-2023.

Ledighet för elev i grundskola 

Du ansöker om ledighet för ditt barn via SchoolSoft

Behöver du vara ledig andra tider under läsåret ska du ansöka om detta till skolan. Det är din mentor eller rektor som tar beslut om ledighet beroende på längd, tidigare ledigheter, en bedömning av elevens situation och möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen. Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår. Ansök om ledighet senast tre veckor före önskad ledighet. 
Mer information om rutiner för ledighetsansökan, se under rubriken Ledighetsansökan.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Rektor kan bevilja en elev ledigt från skolan för enskilda angelägenheter. Du ansöker via SchoolSoft.

Stängningsdagar inom barnomsorgen

Barnomsorgen inom Sunne kommun är stängd tre dagar per år för att kompetensutveckla personalen.
Läs mer om stängningsdagar inom barnomsorgen här.

Kontakt

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne