Skolan med de stora möjligheterna. En skola med mindre klasser ökar gemenskapen och kontakten både mellan klasskamrater och lärare, vilket förbättrar kvaliteten på studietiden.

Sunne Gymnasieskola Broby

Välkommen till SG/Broby

Entreprenörskap går som en röd tråd genom hela studietiden och skolan har ett omfattande samarbete med näringslivet, verkstadsindustrin och den grafiska branschen. Att studera hos oss innebär därför bästa möjliga förberedelse för både yrkesliv och vidare studier.

Gymnasieutbildningar med intag hösten 2020

 • Grafisk produktion/Industritekniska programmet – Riksintag
  Inriktningar: Originalare | Tryckare
 • Industritekniska programmet
  Inriktningar: Driftsäkerhet och underhållsteknik | Produkt och maskinteknik
 • Samhällsvetenskapliga programmet 
  Inriktningar: Beteendevetenskap | Medier, information och kommunikation | Samhällskunskap.
 • Naturvetenskapliga programmet
  Inriktningar: Naturvetenskap | Naturvetenskap och samhälle.
 • Introduktionsprogrammet

Sunne Gymnasieskola/Broby erbjuder Idrott och hälsa specialisering 1 och 2, med tillvalen fotboll, ishockey, ridning eller basket på alla gymnasieprogram.

 

Kontakt

Sunne Gymnasieskola/Broby
E-post: sgbroby@sunne.se
Tel: 0565-179 00
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: Sunne Kommun, 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Fredrik Ijmker Snell
Rektor SG/Broby
E-post: fredrik.snell@sunne.se
Tel: 0565-157 02
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Länkar