Här finns information för dig som är på väg att skrota din villatank som innehåller brandfarliga vätskor, exempelvis olja eller diesel.

Om du planerar att ta din villatank (kan även kallas cistern i texten) ur bruk ska det anmälas till miljö- och byggenheten. Se under rubriken E-tjänster och blanketter.

Både cistern och rörledningar ska tömmas och rengöras, vilket bör utföras av ett ackrediterat företag. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas, lämpligen genom att ta bort påfyllningsrör och avluftningsanordning. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på hanteringen.

En cistern som inte är tömd och rengjord och som fraktas bort för skrotning betraktas som farligt avfall. Farligt avfall får endast transporteras av den som har transporttillstånd. 

Vid läckage

Informera i första hand räddningstjänsten för sanering men även miljö- och byggenheten bör kontaktas om din cistern har läckt. 

För kontaktinformation se under rubriken Kontakt.