Minska bilens påverkan på miljön

Att våra bilar släpper ut avgaser och kemikalier är ingen nyhet. Du kan minska bilens påverkan genom att göra vissa val, så som att tvätta bilen på rätt sätt, ha koll på lufttrycket i däcken och köra smart.

Tvätta bilen

När du vill tvätta din bil bör du åka till en biltvätt eller självtvätt. Att tvätta bilen hemma kan förorena både mark och vatten. Varje år rinner det mängder av olja, tungmetaller och rengöringskemikalier i våra vattendrag som följd av biltvätt hemma i närheten av dagvattenbrunnar. När du tvättar din bil på rätt sätt får vi renare sjöar, med mer fisk och hälsosammare badplatser.

Tvätta bilen hemma eller på biltvätt

Du får spola av din bil hemma, om bilen står på en gräsbevuxen plats där vattnet inte rinner direkt till en dagvattenbrunn.

Vid biltvätt hemma ska du:

  • Enbart använda dig av miljögodkända rengöringsmedel
  • aldrig använda dig av avfettningsmedel.

Biltvätten är bättre än hemma-tvätten

Vi rekommenderar dig ändå att vända dig till en bensinstation, eller liknande, som har hallar anpassade för just biltvätt. Både automattvättar och ”gör-det-själv-hallar” har oljeavskiljare kopplat till sina avlopp, för att inte förorena vatten och natur. De flesta automattvättar använder sig också av miljögodkända rengöringsmedel och att vattnet i många fall även återcirkuleras.

Ha koll på däckens lufttryck

För lågt lufttryck i bilens däck ökar bränsleförbrukningen, vilket i sin del leder till ökade utsläpp – och kostnader. Ha regelbunden koll på däckens lufttryck för att minska utsläpp av skadliga kemikalier, som bonus drar din bil mindre bränsle och du behöver inte tanka lika ofta.

Du mäter däckens lufttryck antingen med en mätare hemma, eller på en bensinstation. För att få ett så exakt värde som möjligt ska däcken mätas när de är kalla. Vilket tryck som är rätt för din bil står oftast i bilens manual.