Båten och hamnen

Som båtägare kan du göra stor skillnad för våra vatten och miljön genom att göra vissa val. Måla exempelvis inte din båt med skadlig båtbottenfärg, välj rätt bränsle, serva din båt och ta hand om ditt avfall.

Båtbottenfärg

Viss båtbottenfärg innehåller biocider, ett ämne som använts för att döda alger, svamp och andra organismer. Båtbottenfärgen riskerar att släppa ut dessa biocider i vattnet, vilket innebär risk för även andra vattenlevande organismer. Du väljer med fördel annan, mer miljövänlig, färg till din båt för att gynna våra vatten och de som lever där.

Läs mer om båtbottenfärg och vilka alternativ som finns på Kemikalieinspektionen.

Båtens motor och bränsle

 • Välj biologiskt nedbrytbar olja till din motor.
 • Välj alkylatbensin framför 95-oktanig bensin, de skadliga utsläppen av kolväten minskar med 80-90% genom att byta bränsle.
 • Ta hand om din motor och serva den årligen. När du sköter om motorn och byter ut slitna delar minskar du risken för läckage av bränsle och avgaser, det kan också minska din bränsleförbrukning.
 • En 4-taktsmotor har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre än en 2-taktsmotor.

Rengöring av båten

 • Välj alltid miljömärkta produkter för båtvård och rengöring.
  Båtens avlopp för disk- och tvätt går oftast direkt, orenat, ut i vattnet, så valet av rengöringsmedel har därför stor påverkan. I vissa tvätt- och rengöringsmedel finns fosfat, ett avhärdande medel som innehåller fosfor, vilket leder till övergödning och algblomning när det förekommer i för höga halter.
 • Släng inget skräp över bord.
  Tänk även på att fruktskal och annat organiskt material ibland är besprutat och därför heller inte bör slängas i vattnet. Ta i stället med ditt skräp och återvinn det.
 • Töm toaletten i land, sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.