Kemikalier

För att inte riskera att skada naturen eller människors hälsa är det viktigt att kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Tillsynsmyndigheter kontrollerar tillverkare och importörer, och vi kontrollerar våra kommunala verksamheter. Som privatperson har du ett ansvar att hantera kemikalierna i din vardag korrekt.

Kommunens arbete

Miljö- och byggenheten i Sunne kommun kontrollerar hanteringen av kemikalier på de verksamheter där de utför tillsyn. De ser då till att verksamheterna inte hanterar kemikalier på ett felaktigt sätt eller att de använder sig av otillåtna kemikalier.

Vad du kan göra

Som konsument kan det vara svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt val ur miljö- eller hälsosynpunkt. Genom att ha koll på olika märkningar kan det underlätta när du handlar. Läs mer om olika miljömärkningar. 

Läs på förpackningarna hur du ska sortera avfallet, eller läs vår sopsorteringsguide för att få tips. När du slänger rätt sak på rätt plats kan det hanteras på ett säkert sätt, och du undviker att onödiga kemikalier hamnar i naturen.

Bestämmelser

Miljöbalken innehåller regler om kemiska produkter och biotekniska organismer. Du hittar miljöbalken (1998:808) kapitel 14 om kemiska produkter och biologiska organismer, länkat längst ned på den här sidan.

Kemikalieinspektionen är den centrala myndigheten på kemikalieområdet.

Kemikalier inom verksamheter

Industrins kemikalieanvändning

Som användare av kemiska produkter eller varor innehållande kemikalier har du ett ansvar att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Prioritetsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att välja mindre miljöfarliga kemiska produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö från kemikalier.
Se hur du kan byta ut din verksamhets kemikalier.

Lantbrukens kemikalieanvändning

För lantbrukets kemikalieanvändning gäller generellt samma regler som för industrin. Inom lantbruk används även växtskyddsmedel för att bekämpa ogräs, svampar och insekter. Det finns många regler som berör användning av växtskyddsmedel, men likväl som för andra verksamheter gäller miljöbalken, vars syfte är en hållbar utveckling som medför att vi och kommande generationer har en hälsosam och god miljö. Genom förebyggande åtgärder och säker hantering ska man se till att miljö och hälsa inte skadas. För att få använda växtskyddsmedel måste man uppfylla vissa kunskapskrav och vara minst 18 år.

Flera myndigheter är inblandade när det gäller hantering av växtskyddsmedel bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

EU:s kemikalielagstiftning – Reach

Reach är EU:s kemikalielagstiftning som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet.

Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och gäller alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemikalier. Detta innebär att näringslivet bär ansvar för att de kemikalier som sätts på marknaden inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach omfattar kemiska produkter som exempelvis bilvårdsprodukter, färger och lacker och städprodukter. Andra produkter som man kanske inte tänker på som kemiska omfattas också av lagen, exempelvis tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummi, myggspiraler, leksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.

Från 1 juni 2008 måste alla nya ämnen som sätts på marknaden registreras