Köldmedier

I kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar finns ämnen som kallas för köldmedier. De bidrar till växthuseffekten och tunnar ut ozonskiktet och har i och med det bestämmelser om hur vi stegvis ska fasa ut dem.

För dig som har en verksamhet och som äger eller använder en köldmedieanläggning så gäller vissa regler, du kan läsa mer om allmänna råd om köldmedier på Naturvårdsverket.

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerande växthusgaser. Därför måste den som bedriver yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Köldmediets växthuseffekt anges i koldioxidekvivalenter, här förkortat till CO2e.

Verksamheter som ofta använder sig av köldmedier:

 • Restauranger
 • Livsmedelsbutiker
 • Blomsterbutiker
 • Förvaltare av bostäder.

Du som bedriver verksamhet med köldmedium ska:

 • Kontrollera dina köldmedieaggregat
  Inom de fastställda kontrollintervallerna, kontrollen ska ske av en certifierad kylentreprenör.
  5 ton CO2e eller mer kontrolleras en gång var tolfte månad
  50 ton CO2e eller mer kontrolleras en gång var sjätte månad
  500 ton CO2e eller mer kontrolleras en gång var tredje månad.
 • Rapportera till miljö- och byggenheten
  Anläggningar med minst 14 ton CO2e ska rapportera till miljö- och byggenheten. Rapporten för föregående år ska skickas in senast den 31 mars. Vid utebliven rapportering eller försening tillkommer en miljösanktionsavgift. Läs mer om att rapportera till en tillsynsmyndighet. 
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till att skrotade aggregat tas hand om på rätt sätt
  Skrotade aggregat ska också redovisas och skickas in till miljö- och byggenheten.
 • Informera miljö- och byggenheten vid installation av nya aggregat.