Hushållet

De val vi gör i vardagslivet har stor påverkan på vår hälsa och miljö. Du gör en stor insats genom att exempelvis byta ut rengöringsmedel som innehåller skadliga kemikalier mot ett miljövänligt. Här listar vi flera tips på vad du kan göra i ditt hushåll och vardag.

Enligt miljöbalkens utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

Tips för att minska dina kemikalier i hemmet

  • Behöver du produkten? Många av de produkterna som innehåller kemikalier i våra hem kan ses som onödiga, till exempel sköljmedel.
  • Leta efter märkningar som Bra miljöval, Svanen och liknande. En miljömärkning är en god indikation på att produkten inte är skadlig för er som bor i hushållet eller på miljön.
  • Tänk brett – från rengöringsprodukter, till kläder, målarfärg och mat. Kemikalier används i många olika produkter, ibland behövs de, men många gånger inte. Genom att vara medveten om hur kemikalier används inom flera olika led kan du också undvika dem.
  • Det som spolas ned i avloppet hamnar i reningsverket. Målsättningen är att allt slam som produceras i reningsverken ska kunna användas som jordförbättringsmedel. Det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i vasken eller spolar ned i toaletten. Läs mer om vad du får- och inte får spola ned i toaletten.
Städa utan kemikalier

Även om en produkt kan tyckas ha en relativt liten påverkan på vår hälsa och miljö så kan de orsaka stor skada eller belastning när de används ofta. När du städar använder du små mängder av vardera produkt, men utslaget på ett år gör det en stor skillnad om du i stället skulle använda dig av en miljövänlig såpa. Det finns också många så kallade husmorsknep som ofta användes förr, som är effektiva rengöringsmetoder – helt giftfritt.

Tips för att städa utan kemikalier

  • Det mesta blir rent med såpa och vatten. Du behöver inte flera olika sorters rengöringsmedel.
  • Förebygg proppar i avlopp genom att inte spola ned fett efter exempelvis matlagning, torka i stället ur pannan med hushållspapper. Häll då och då ned hett vatten i avloppet för att få bort feta lagringar.
  • Ättikssprit och bikarbonat är ett mirakelmedel som tar bort de värsta fläckarna, så som ett smutsigt ugnslock. Du använder med fördel 12 procentig ättikssprit som är mildare än den 24 procentiga.

Det finns idag flera webbsidor och instagramprofiler som ger många bra, miljövänliga, städtips som du som är intresserad kan följa.