Många av de kemiska produkter vi använder kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem hemma är en viktig fråga för ett hållbart samhälle.

Enligt miljöbalkens utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Hushållskemikalier, tvättmedel med mera

Välj miljövänliga produkter

Vi använder mycket kemikalier i våra hem. Det gör att miljöbelastningen blir stor trots att produkterna var för sig har liten påverkan på människors hälsa och miljön.
Rengöringsmedel, tvättmedel, sköljmedel, hygienartiklar, färger, bilvårdsprodukter är exempel på kemikalier som används i hemmet.

Andra produkter som man kanske inte tänker på som kemiska är exempelvis tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummi, myggspiraler, leksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.

När du ska välja bland olika produkter kan du tänka på följande:

Behöver jag den här produkten?

Många produkter kan ses som onödiga, till exempel sköljmedel.

Behöver jag så många olika kemikalier?

Vid exempelvis städning behövs vid normalsmutsigt hushåll endast ett bassortiment. En miljövänlig såpa kan räcka långt.

Finns miljövänligt alternativ av den produkt jag vill köpa?

Välj i första hand produkter som är miljömärkta med Bra miljöval, Svanen eller liknande. Saknas hälso- och miljöinformation: Köp inte produkten eller kemikalien!

Allt som spolas ner i avloppet hamnar så småningom i reningsverk och därefter i slammet eller direkt ut i naturen om du har enskilt avlopp. Målsättningen är att allt slam som produceras i reningsverken ska kunna användas som jordförbättringsmedel. Det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i vasken eller spolar ner i toaletten.

Kemikalieinspektionens webbplats finns bra information om kemikalier i vardagen. Där kan du också kontrollera om de preparat du har är tillåtna att använda. Länk till Kemikalieinspektionens webbplats finns under rubriken Länkar.

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne