Anpassad utbildning för vuxna

Du som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Det finns olika nivåer gällande kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

  • Grundläggande nivå som motsvarar ämnen i grundsärskola eller träningsskola.
  • Gymnasial nivå motsvarar kurser som ges i gymnasiesärskolans nationella program.
  • Du som har rätt att läsa SFI men som behöver ett eget upplägg av kursen på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller har en förvärvad hjärnskada.

Nya kunskaper som du inte redan har

Syftet med särvux är att du ska få lättare att klara av ditt boende, fritid och sysselsättning.

I samband med att du ansöker om studier tar skolan fram en individuell studieplan för dig som beskriver varför du studerar och vilka kurser som du vill läsa. Kursen eller utbildningen planeras tillsammans med dig och utgår från din tidigare utbildning eller erfarenhet. Hur ofta och hur länge du går i skolan varierar och det går att dela upp en kurs i delkurser och du studerar i mindre grupp.

I mån av plats kan kommunen ha antagning under året till olika kurser.

Har du frågor eller behöver boka en tid för att fylla i din ansökan kan du kontakta personal vid Lärcenter.