Färdtjänst, för dig som har färdtjänsttillstånd

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd. Det innebär en lägre kostnad vid resa för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan åka med allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst ger möjlighet till längre resor i landet.

Beställ färdtjänst på
0771-32 32 00