Hälso- och sjukvård

Om du har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterskor.

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga. Det är dina behov som avgör om du kan få hälso- och sjukvårdsinsats. Sjuksköterskan bedömer vilken hjälp du kan få. Insatserna utförs av sjuksköterska, sjuksköterskeassistent och/eller omvårdnadspersonal.

Sjuksköterskor kan ha specialistutbildning som distriktssköterska, psykiatrisjuksköterska eller inom vård av äldre eller demens. 

Sjuksköterskan/distriktssköterskan kan till exempel hjälpa dig att:

  • lägga om sår
  • provtagning
  • läkemedelshantering
  • förskriva inkontinenshjälpmedel
  • andra medicinska bedömningar.

Avgifter 

Avgift för hembesök enligt ordinarie taxa för hemsjukvård.