Kvinnojour och mansjour

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Kvinnojour och stöd

Kvinnojouren finns för dig som har en närstående som hotar, psykar eller misshandlar dig. Det kan vara en man eller kvinna. Det kan vara din make eller livskamrat, din bror, pappa eller annan närstående. Du kan vara anonym. Vår hjälp är gratis och vi har tystnadsplikt.

Skyddat boende för kvinnor

För dig som behöver en fristad

Mansjour och stöd

Våld i nära relationer

Region Värmland erbjuder vård och stöd till den som blivit utsatt för våld i nära reltioner. Behandlings- och samtalsmottagningen är en kostnadsfri hälso- och sjukvårdsverksamhet. Läs mer om Region Värmlands arbete.

Organisationen MÄN arbetar för att förändra destruktiva manlighetsnormer och för att stoppa våldet. Läs mer om MÄN och deras arbete.