Kvinnojour och mansjour

Kvinnojouren i Sunne finns för dig som lever i en skrämmande eller otrygg relation. Värmlands Mansforum är en organisation som verkar för att motverka psykisk ohälsa och våld.

Kvinnojouren finns för dig som har en närstående som hotar, psykar eller misshandlar dig. Det kan vara en man eller kvinna. Det kan vara din make eller livskamrat, din bror, pappa eller annan närstående. Du kan vara anonym. Vår hjälp är gratis och vi har tystnadsplikt.

Skyddat boende för kvinnor

För dig som behöver en fristad

Värmlands Mansforum

Värmlands Mansforum är en organisation som verkar för att organisera män och samla kunskap i syfte att motverka psykisk ohälsa, våld och suicid. 

Läs mer om Värmlands Mansforum