Kvalitet och utveckling inom stöd och omsorg

I Sunne kommun strävar vi efter att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar i våra verksamheter. Här kan du ta del av hur vi arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling inom stöd och omsorg.

Vår vision är att du alltid ska bli sedd i din egenskap som besökare, kund och/eller medarbetare. För uppnå denna vision arbetar vi utifrån grundtrygghet, god livskvalité och i övrigt goda förhållanden.

Vårt mål är att utgå från dig som kund och dina behov, förväntningar, krav och önskemål. Vi strävar alltid efter att kvalitetsarbetet ska genomsyra all verksamhet från individ till arbetsenhet och vidare till ledning genom ett nära samarbete och en dialog.

Vi arbetar ständigt på att både kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla våra verksamheter. Detta görs till exempel genom att stödja och utbilda våra medarbetare så att kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling blir en del av vårt dagliga arbete. Andra exempel på vårt gemensamma kvalitetsarbete är målarbete, servicegarantier och en gemensam värdegrund.