Medborgarundersökning

Statistiska Centralbyrån (SCB) gör vartannat år en medborgarundersökning på uppdrag av Sunne kommun för att ta reda på vad du som Sunnebo tycker; om den service kommunen ger, vilka möjligheter det finns att påverka och hur det är att bo och leva här.

Undersökningen visar både det som fungerar bra och pekar på områden som kommunen behöver förbättra. Cirka 1 000 slumpmässigt valda i åldern 18-64 år får frågor om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Sunne kommun har genomfört SCB:s medborgar-undersökningar vartannat år sedan 2006.

Undersökningen ger oss möjlighet att utveckla våra kommunala verksamheter i den riktning våra medborgare önskar.

Medborgarundersökningen 2022

Nedan ser du bilder med urval från medborgarundersökningen som gjordes 2022. Den fullständiga undersökningen finner du högre upp på den här sidan. 

Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022
Illustration över medborgarundersökningen 2022