Samtycke för bilder

Använd vår e-tjänst när du ska ge ditt samtycke till att vara med på en bild eller en film där Sunne kommun står som avsändare.

Sunne kommun har fotograferat, filmat eller fått en bild/film som vi vill använda i något sammanhang där Sunne kommun står som avsändare. För att kunna göra det behöver vi samtycke från dig som finns på bilden och tillstånd att publicera den.

Använd också vår e-tjänst om du är vårdnadshavare och ska ge samtycke åt ditt barn.Om samtycke för publicering

Du måste inte finnas med på bild om du inte vill! Du som fotograferar ska alltid informera om att fotografering/filmning sker så att alla som inte vill vara med på bild kan gå undan.

Vi vill ha ditt samtycke till fotografering och publicering av den bild/film där du finns med. De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för administration och handläggning av ärendet.

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden samtycke. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter så länge som överenskommelsen gäller.