Service och kvalitetsarbete

Sunne kommun är till för våra invånare, och vi vill vara en plats att trivas på för de som lever och verkar här. Vi arbetar därför med ständiga förbättringar, genom ett övergripande kvalitetsarbete. På de här sidorna kan du läsa om hur vi utvecklas, läsa medborgarundersökningar och se hur vi hanterar personuppgifter.