Kostenheten

Kostenheten tillagar måltider till våra barn i förskolan och elever i skolan men även till våra äldre.

Maten i förskola och skolan

God och näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i både förskola och skola. Kostenheten arbetar aktivt för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt. Alla som jobbar med maten i förskolan och skolan har målsättningen att ge alla matgäster en god, varierande och näringsriktig måltid som serveras i en lugn och avkopplade miljö.

Här hittar du matsedeln för skola och förskola

Specialkost

Sunne kommun erbjuder specialkost till de barn och elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Personalen i köken har god kunskap om specialkost. Beställning av specialkost till förskolan går genom BVC (Barnavårdscentralen) och till skolan genom skolsköterskan.

Mat till äldre

Alla gäster ska känna sig trygga med att den mat som serveras är näringsrik och väl sammansatt. Maten och miljön inom äldreomsorgens verksamheter är viktig då måltiderna skapar förutsättningarna för ett bra välbefinnande.

Här hittar du veckomenyn för äldreomsorgens särskilda boenden

Matdistribution

Det betyder att du som inte kan laga din mat själv kan få portionsförpackad mat levererad till hemmet. Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare om matdistribution.