Typsnitt

Sunne kommun vill vara tydlig som avsändare. Typsnitten vi använder i våra texter är viktiga redskap i arbetet med skapa igenkänning.

Typsnitten har valts för att de är tydliga och lätta att läsa. De förbättrar tillgängligheten till kommunens information.

Nototypsnittet innehåller bokstäver från världens alla språk, vilket gör det användarvänligt och inkluderande.

Noto Serif

Vi använder vi Noto Serif i rubriker, ingresser och längre brödtexter i de material vi producerar, exempelvis broschyrer, foldrar, annonser och rapporter.

Noto Sans Display

Till kortare brödtexter i till exempel annonser, fakturor, bildtexter och tabeller använder vid Noto Sans Display.

 

Bild på typsnittet Noto Serif

Ersättningstypsnitt

För öppna kontorsdokument som Word och PowerPoint använder vi typsnitten Cambria och Calibri.

Cambria efterliknar Noto Serif. Används för rubriker och längre brödtexter i brev, presentationer och rapporter.

Calibri ska efterlikna Noto Sans Display. Används för korta brödtexter, mellanrubriker och ingresser.

Bild på typsnitten Cambria och Calibri