Platsvarumärket

Du som verkar inom Sunne kommuns geografiska område kan använda platsvarumärket Sunne|Värmland. Platsvarumärket är till för dig som har företag, för föreningar och Sunnebor.

Vi är många som vill att Sunne ska utvecklas positivt och att vi ska lyckas attrahera fler invånare, besökare, företagare och investerare.

Om du använder platsvarumärket tillsammans med din egen logotyp hjälps vi åt med öka Sunnes synlighet.

Använd platsvarumärket Sunne|Värmland när du ta vill ta tillvara Sunnes unika värden i utvecklingsprojekt eller marknadsföring där du vill kommunicera platsen. Kommunen använder platsvarumärket tillsammans med vårt kommunvapen.

Vi har bland annat gjort en checklista för hur du kan använda platsvarumärket Sunne|Värmland. Läs mer via länken ovan.