Kommunvapnet

Sunne kommuns logotyp för organisationen är kommunvapnet. Det kompletterar vi med platsvarumärket Sunne|Värmland. Sunne kommuns turistverksamhet använder logotypen Sagolika Sunne.

Kommunvapnet, centrerad      

Kommunvapnet, centrerad. Finns i färg, svart och vit.

Kommunvapnet, text till höger

Kommunvapnet, text till höger. Finns i färg, svart och vit.

Ladda ner

Ladda ner kommunvapnet genom att klicka på önskad länk nedan.

Kommunvapnet för tryck (eps-filer)

Kommunvapnet i färg, centrerad

Kommunvapnet i svart, centrerad

Kommunvapnet i vitt, centrerad

Kommunvapnet i färg, text höger

Kommunvapnet i svart, text höger

Kommunvapnet i vitt, text till höger

Kommunvapnet (png-filer)

Kommunvapnet i färg, centrerad

Kommunvapnet i svart, centrerad

Kommunvapnet i vitt, centrerad

Kommunvapnet i svart, text till höger

Kommunvapnet i vitt, text till höger