Sammanträdestider 2023

Här hittar du sammanträdestiderna 2023 för kommunfullmäktige, kommunrevisionen, kommunstyrelsen, utskott, nämnder och kommunala bolag.

Kommunfullmäktige (KF)
Mötestid: kl 19.00

20 februari
20 mars
2 maj
22 maj
19 juni, kl 18:00
18 september
6 november
18 december

Kommunstyrelsen (KS)
Mötestid: kl 08:30

12 januari
8 februari
9 mars
5 april
11 maj
7 juni
6 september
12 oktober
9 november
7 december

Kommunrevisionen
Mötestid: 13:00

20 januari kl 9.00
6 februari
13 mars
17 april
29 maj
21 augusti
25 september
23 oktober
13 november
4 december

Allmänna utskottet (AU)
Mötestid: kl 08:30

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
23 augusti
20 september
25 oktober
22 november

Bildningsutskottet (BU)
Mötestid: kl 08:30

23 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
21 augusti
18 september
23 oktober
20 november

Socialutskottet (SU)
Mötestid: 08:30

24 januari
21 februari
20 mars
25 april
23 maj
20 juni
21 augusti
18 september
23 oktober
21 november
19 december

Miljö- och bygglovsnämnden (MBN)
Mötestid: kl 13:15

13 februari
13 mars
17 april
15 maj
12 juni
26 juni
21 augusti
11 september
16 oktober
13 november
18 december

Överförmyndarnämnden (ÖFN)
Mötestid: kl 09:30

16 januari
13 februari
13 mars, flyttat till 9 mars
17 april
15 maj
12 juni
21 augusti
11 september
16 oktober
13 november
11 december

Sunne Fastighets AB
Mötestid: kl 09:00

23 februari
12 april
31 maj (bolagsstämma)
14 juni
14 september
15 november

Rottneros Park Trädgård AB
Mötestid: kl 13:00

23 februari
12 april
31 maj (bolagsstämma)
13 juni
14 september
15 november