Kommunarkivet

Hos kommunarkivet kan du få hjälp att söka fram information som du behöver, till exempel om betyg, fastigheter eller lokalhistoria. Arkivhandlingarna är en del av vårt gemensamma kulturarv och är viktiga för att vi ska kunna förstå vår historia och vår samtid.

I arkivet finns handlingar från kommunala verksamheter. Det är till exempel betyg och andra handlingar från skolor, protokoll från de politiska nämnderna samt äldre bygglovshandlingar.

Hur gör jag för att ta del av information i kommunarkivet?

Hör av dig till oss via telefon, mail eller boka en tid för platsbesök så hjälper vi dig. Det är kostnadsfritt att ta del av information på plats. Vill man ha kopior eller få något hemskickat kan vi komma att ta ut en avgift i enlighet med kommunens avgiftstaxa.

I de fall du efterfrågar information som omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kopiering av allmänna handlingar

  • Svartvitt 1-10 st ingen avgift
  • Svartvitt 11 st eller fler 1:60 kr/st
  • Färg 1:60 kr/st