Lantbruk i Sunne: Jordbruksliv och hållbar matproduktion

Lantbruket är en viktig del av Sunne kommun. Våra bönder är en stor del av vårt näringsliv, de håller våra marker öppna och landsbygden levande. Miljö- och byggenheten ansvarar för miljötillsyn av kommunens lantbruk.

Lantbrukens påverkan på omgivningen

Våra lantbruk är viktiga för så väl Sunne som hela Sverige. De producerar mat, håller våra marker öppna och vår landsbygd levande. Lant- och jordbruk innebär också stora utsläpp av metan, lustgas och koldioxid, och vi behöver därför främja ett mer hållbart lantbruk. Läs mer om jordbruket och klimatet.

Störande buller

Lantbruk och andra gårdar med djur kan ibland störa sin omgivning genom ljud från fläktar eller djur samt lukter från foder eller gödsel. Det är viktigt att ha en ömsesidig respekt, där du som granne behöver ha översyn med vissa ljud och lukter, och du som lantbrukare ha förståelse och göra det du kan för störa din omgivning så lite som möjligt.

Om du blir störd av en granne som driver lantbruk ska ni i första hand prata med varandra, missförstånd kan många gånger lösas genom kommunikation sinsemellan. I de fall där ni inte själva kommer fram till en lösning kan kommunens miljö- och byggenhet bistå med hjälp, genom att ställa krav på ägaren vid större störningar.