Skyddsjakt

Allt vilt är fredat, men viss skyddsjakt tillåts för att värna om tamdjur och egendom. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen, för att jaga måste du ha jägarexamen och ha betalt viltvårdsavgiften.

För att förebygga skada på egendom orsakat av vilt, eller när ett vilt djur utgör en fara för de i dess närhet, kan du ansöka om skyddsjakt. I första hand ska du försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

Länsstyrelsen kan ge tillstånd för skyddsjakt

  • När människors hälsa eller säkerhet riskeras.
  • För att förhindra allvarlig skada, på exempelvis grödor, boskap, skog eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Tillstånd för skyddsjakt ges enbart om ingen annan, bättre, lösning finns.

Hantering av döda djur, vilt

Normalt sett ska vilda djur som dött lämnas kvar ute i naturen. Med undantaget om djuret är infekterat med smittsam sjukdom, i de fallen ska det skickas till destruktion. Det ska då rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, via deras sida för rapportering av vilt.