Ditt ansvar som djurägare

Du som djurägare ansvarar för att ta hand om dina djur på ett sätt som uppfyller deras grundläggande behov, så att djuret mår bra. Du ansvarar också för att följa vissa regler, för att djuret inte ska störa någon i annan.

Enligt lag måste man se till att hundar och katter övervakas och tas hand om på ett sätt som tar hänsyn till deras behov och natur. Detta görs för att förhindra att de orsakar skador eller störningar för andra människor eller djur.

Ser du en lösspringande hund, eller annat upphittat djur, ska du kontakta Polisen. Du hittar mer information om upphittade djur och anmälning på polisens webbplats.

Regler och ansvar för hundägare

Som hundägare är det ditt ansvar att uppfylla hundens grundläggande behov och få dem att må bra. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns hundrädda personer som du behöver visa respekt till.

Du ska också tänka på:

 • Alla hundar i Sverige ska märkas med ID-nummer och registreras hos Jordbruksverket. Läs mer om registrering av hundar.
 • Hundar ska hållas kopplade på allmänna platser.
  Se karta och fullständig lista i dokumentet Antagna lokala ordningsföreskrifter i Sunne kommun, som finns längst ned på den här sidan. Reglerna undantas för dig med assistanshund.
 • Som hundägare ansvarar du för det hunden gör, och du kan bli ersättningsskyldig om hunden skadar någon eller förstör något.
 • Du måste se till att hunden inte skrämmer eller stör andra människor och djur.
 • 1 mars – 20 augusti får inte hundar springa lösa där det kan finnas vilda djur, då många vilda djur föder sina ungar under den perioden och är mer sårbara.
 • Det är inte tillåtet att göra ingrepp som förändrar utseendet på din hund, så som svans- och öronkupering.
Regler och ansvar för kattägare

Katter är inte flockdjur på samma sätt som hundar, men de mår ändå inte bra av att bli lämnande för länge. Du som kattägare behöver känna till och uppfylla kattens grundläggande behov.

Du ska också tänka på:

 • Efter en ny lag som kom januari 2023 är du skyldig att ID-märka och registrera din katt. Lagen ska bland annat underlätta att hitta bortsprungna katter. Läs mer om att märka och registrera katter.
 • Katter får inte vara bundna. Inomhuskatter får gå i koppel under era promenader.
 • Du är skyldig att se till att din katt inte förökar sig oplanerat.
 • Det är inte tillåtet att göra ingrepp som förändrar utseendet på din katt, exempelvis operera bort klorna för att de inte ska klösa. Enbart operationer av veterinärmedicinska skäl är tillåtet.
Andra husdjur

Även för andra husdjur än hund och katt så är det du som ägare som ansvarar för att uppfylla djurens grundläggande behov. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för även andra smådjur än hund och katt.

Djur som stör

Att en hund emellanåt skäller eller att en katt gräver i dina rabatter kan vara svårt att undvika. Om du störs mycket av ett djur, eller har synpunkter på någons djurhållning, är det oftast bäst att i första hand ta kontakt med djurägaren. Missförstånd kan många gånger lösas genom kommunikation sinsemellan.

I de fall där ni inte själva kommer fram till en lösning kan kommunen i vissa fall bistå med hjälp, genom att ställa krav på ägaren vid större störningar. 

Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens djurskyddstelefon
Telefonnummer: 010-224 71 20
Öppettider: måndag till fredag klockan 09–12.

Webbanmälan
Du kan också göra en anmälan via Länsstyrelsens webbformulär för bristande djurhållning.

Hantering av döda djur

Du får begrava mindre djur utan att ansöka om tillstånd. Även hästar får grävas ned på egen mark, men du ska först kontakta miljö- och byggenheten så nedgrävning kan ske i enighet med satta EU-regler.

Nedgrävningen får inte orsaka någon olägenhet. Vid misstanke om smittsam sjukdom måste du kontakta veterinär.