Regler för eldning

För att skydda det i vår närhet och förebygga faror som skogsbränder, är det viktigt att vara försiktig och följa reglerna vid eldning.

Eldningsförbud

Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder och andra större bränder, och baseras på vilken brandrisk som för tillfället råder. Det är kommunen eller Länsstyrelsen som beslutar om när eldningsförbud krävs och vilken tid och område det gäller. Eldningsförbud gäller vanligtvis inte för att exempelvis grilla i sin egen trädgård, men du bör ändå grilla med försiktighet när det är mycket torrt i gräs och mark.

Elda trädgårdsavfall

Sunne kommun tillåter i dagsläget eldning av ris och trädgårdsavfall på den egna fastigheten förutsatt att det sker utanför tätorterna och att det sker under uppsikt på ett säkert sätt. Det är däremot inte tillåtet att elda övrigt hushållsavfall eller annat som kan innehålla gifter, så som plast, gummi, träpallar, målat eller impregnerat virke. Läs mer om vad som gäller för eldning av avfall och ris.

Grilla eller tända en brasa

Att tända en brasa ute i naturen är ett trevligt sätt att tillaga utflyktens lunch på, använd helst friluftskök eller fasta grillplatser. Oavsett om du har tillgång till friluftskök och grillplatser eller inte så är det viktigt att välja en plats för elden där den inte riskerar att sprida sig eller orsaka skada.

  • Bra underlag
    Grus eller sandig mark är lämpligt underlag för din brasa. Se också till att marken runt om är fuktig, och att du har släckutrustning nära.
  • Dåligt underlag
    Mossa och torvmark är sämre underlag att tända en brasa på, då det finns risk för att elden sprider sig eller att den pyr nere i marken för att senare flamma upp. Elda inte på berghällar eller större stenblock, då de kan spricka.

Det går bra att använda nedfallna kottar och löst liggande kvistar och grenar som ved till din brasa, men det är inte tillåtet att hugga ned träd eller buskar eller på annat sätt ta grenar eller näver från levande träd.