Elda avfall och ris

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. Sunne kommun inväntar vägledning i frågan om hur de nya föreskrifterna ska tolkas, tills dess är eldning tillåtet under vissa förutsättningar.

Kan jag elda som förut?

Sunne kommun tillåter i dagsläget eldning av ris och trädgårdsavfall på den egna fastigheten förutsatt att det sker utanför tätorterna och att det sker under uppsikt på ett säkert sätt. 
Vid större sammankomster, exempelvis majsbrasa, ska en anmälan skickas via mejl till mbn@sunne.se.

Inväntar vägledning

Vi inväntar vägledning i frågan hur de nya föreskrifterna gällande eldning av bioavfall ska tolkas. Det kommer att komma ut ny information - tills dess hänvisar vi till redan gällande regler.

Reglerna i korthet;

  • Det är förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätorterna
  • Eldning får aldrig ske i strid mot eldningsförbud utfärdade av räddningstjänsten
  • Tänd brasan på ett miljövänligt sätt
  • Det förbjudet att elda plast och/eller annat skräp

Kompostera eller lämna till återvinningscentralen

Löv och liknande trädgårdavfall går utmärkt att kompostera, och ger dig en näringsrik jord för kommande år. Torra kvistar och ris lämpar sig inte att kompostera, utan kan istället lämnas på återvinningscentralen. Annat avfall som sopor, gummi, målat eller impregnerat virke och liknande ska sorteras och lämnas till återvinningscentralen. Läs mer på vår sida om Holmby återvinningscentral. 

Att tänka på vid eldning utomhus:

• Elda med försiktighet och kontroll.

• Ha koll på vädret – elda inte vid torrt eller blåsigt väder.

• Håll avstånd till byggnader, träd eller annat som kan fatta eld. Elda inte i tätbebyggt område.

• Ha släckutrustning nära.

• Lämna aldrig elden utan bevakning.

• Vattna en skyddszon runt brasan.

• Elda aldrig sopor eller annat som kan släppa ut gifter.

• Ha en telefon nära, för att snabbt kunna larma 112 om du förlorar kontrollen.