Elda avfall och ris

Kvistar, ris, grenar och annat torrt trädgårdsavfall får du elda på din tomt, om det går att göras på ett säkert sätt. Det är du som tänt elden som också ansvarar för att den inte sprids eller orsakar skada eller fara. Du ska aldrig elda sådant som släpper ut farliga ämnen.

Elda, kompostera eller lämna till återvinningscentralen

Torra kvistar och ris ska inte lägga på komposten, och får därför eldas. Löv och liknande trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera, och ger dig en näringsrik jord för kommande år. För dig som inte har en kompost kan du lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralen. Annat avfall som sopor, gummi, målat eller impregnerat virke och liknande ska sorteras och lämnas till återvinningscentralen.

Att tänka på vid eldning utomhus:

• Elda med försiktighet och kontroll.

• Ha koll på vädret – elda inte vid torrt eller blåsigt väder.

• Håll avstånd till byggnader, träd eller annat som kan fatta eld. Elda inte i tätbebyggt område.

• Ha släckutrustning nära.

• Lämna aldrig elden utan bevakning.

• Vattna en skyddszon runt brasan.

• Elda aldrig sopor eller annat som kan släppa ut gifter.

• Ha en telefon nära, för att snabbt kunna larma 112 om du förlorar kontrollen.