Föreningar och organisationer som utövar samhällsnyttig verksamhet kan ansöka om sponsring hos Sunne kommun. Sponsringen ska riktas till en bestämd verksamhet, evenemang eller aktivitet som den sponsrade genomför.

Ansökan om sponsring och uppföljning av sponsorsavtal

Du ansöker om sponsring i vår e-tjänst, uppföljning av sponsoravtal görs i samma e-tjänst:
Till e-tjänst om sponsring  

Den sponsrade ska bedriva samhällsnyttig verksamhet och den sponsrade verksamheten, aktiviteten eller evenemanget ska vara tillväxtfrämjande.
Verksamheten, evenemanget eller aktiviteten som sponsringen är riktad till bör nås av en målgrupp utanför Sunne kommun.

Kommunen sponsrar inte företag och kommunalägda bolag. Undantag kan göras om ett företag ikläder sig rollen som evenemangsarrangör med syfte att stärka kommunens varumärke, näringslivet och föreningslivet.

Evenemangssponsring

Kommunens syfte med att sponsra ett evenemang är att ge arrangören en ökad möjlighet att utveckla och förbättra evenemanget och att göra det tillgängligt för en större publik. Detta kan ge positiva effekter för kommunen genom att antalet besökare ökar.
Evenemangssponsring ersätter det tidigare arrangemangsbidraget.

Du ansöker om sponsring i vår e-tjänst:
Till e-tjänst om sponsring

Kontakt

Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

Kulturkontoret
E-post: kultur@sunne.se
Tel: 0565-163 95
Besök: Biblioteket
Adress: 36. Kulturkontoret, 686 80 Sunne

Länkar