Ansök om tillstånd för försäljning av lotter

Om din förening vill anordna ett större lotteri krävs det tillstånd. Ansök via den gula länken till e-tjänsten. Mindre lotterier behöver inget tillstånd. Läs vad som gäller nedan.

Lotterilagen reglerar lotterier som anordnas för allmänheten. Ett lotteri enligt lotterilagen innebär att en eller flera vinner mer än andra. Det kan vara med eller utan insats (gratis).

Exempel på lotterier:

 • Lottning, gissning, vadhållning eller liknande
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingo-, automat- roulette, tärnings-, kort-, kedjebrevsspel, nätverksspel och liknande.
Anordna lotteri vid tillställning

Vem som helst får anordna lotteri under vissa förutsättningar:

a) sker i samband med offentlig nöjestillställning* (exempelvis mârten)
b) sker vid offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
c) sker vid allmän sammankomst för att framföra ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål (exempelvis välgörenhetsbasar)

 • bedrivs inom området för tillställningen
 • vinster utgörs av varor eller tjänster, inte pengar
 • högsta insats 1/6000 basbelopp (vanligast 5 kr)
 • värdet av högsta vinsten är högst 1/60 basbelopp
 • endast förhandsdragna vinster. Vinsten delas ut i anslutning till lotteriet
 • vinstvärde 35-50% av insatsernas värde om antalet insatser och värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan
 • vinstandel anges

* Fråga gärna Polisen om vad ”offentlig tillställning” är, eftersom det är de som ger tillstånd till dessa.

Lotteri utan tillstånd för ideella föreningar

Om lotteriet vänder sig till en liten väl sammanhållen krets med inbördes gemenskap, och är bestämt i förväg, så är det inte ett lotteri enligt lotterilagens mening.

Ideella föreningar får anordna lotterier utan tillstånd om följande regler
uppfylls:

 • görs i samband med tillställning eller sammankomst (ex julfest, årsmöte)
 • görs i samband med bingospel
 • bedrivs inom området för tillställningen
 • högsta insats är 1/6000 basbelopp (lottpris vanligast 5 kr)
 • värdet av högsta vinsten är högst 1/6 basbelopp
 • vinstvärde 35-50% av insatsernas värde om antalet insatser och värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan
 • vinstandel anges
 • information om dragning (offentlig dragning eller förhandsdragna lotter)
 • lottlistor får börja säljas fyra veckor innan tillställningen/sammankomsten