Bilda en förening

För att bilda en förening måste du och några till ha ett gemensamt intresse. Här finns en sammanfattning av hur ni gör med stadgar, styrelse, årsmöte och registrering.

Tillsammans bildar ni en tillfällig styrelse, som fungerar fram till mötet när ni formellt bildar föreningen.

Den tillfälliga styrelsen ska:

  • Föreslå ett namn på föreningen
  • Skriva ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna ska innehålla uppgifter om hur föreningen ska arbeta
  • Sammankalla till ett allmänt möte som bildar föreningen och utser föreningens styrelse.

Föreningens stadgar

Stadgarna ska innehålla information om föreningens namn, mål och uppgifter, regler för medlemskap, verksamhet och verksamhetsår. Läs mer på webbplatsen forening.se

Styrelsens uppgifter

En förening behöver en styrelse som kan leda föreningen och fatta beslut. Minst tre personer ska ingå i den.

I varje styrelse ska det finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Det är också vanligt att man utser personer som ansvarar för olika aktiviteter som föreningen planerar. Styrelsen ska till exempel:

  • Genomföra de beslut som föreningsmötena fattar
  • Ansvara för administration, ekonomi och olika aktiviteter
  • Förbereda frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte
  • Har det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället

Första medlemsmötet (årsmötet)

På första medlemsmötet antas föreningens stadgar och den styrelse som ska leda föreningens arbete mellan årsmötena utses. Mötet väljer också en eller två revisorer som ska granska styrelsens arbete mellan årsmötena.

Registrera föreningen

Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska godkännas. Vem som helst kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot kan ni registrera föreningen hos lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer. Det underlättar i kontakt med alla myndigheter, till exempel för att söka bidrag och lämna uppgifter om inkomster och utgifter.

Registrera föreningen genom att skicka in stadgar och uppgifter på styrelsen som blivit vald på medlemsmötet.

Ska ni bilda en idrottsförening, ska ni kontakta Värmlands Idrottsförbund, för upplysningar om Riksidrottsförbundet med mera. Till webbplatsen för Värmlands Idrottsförbund