Besöksnäringen i Sunne kan ansöka om ekonomiskt stöd för att arrangera fler evenemang under 2022. Ansökan är öppen under perioden 16 maj - 16 augusti och det finns 500 000 kronor avsatta för ändamålet.

Gå vidare till e-tjänsten för att ansöka om stödet här.
Ansökan är öppen från och med 16 maj till 16 augusti.

Stöd kan ges med högst 50 % av den totala budgeten, minus andra bidrag och intäkter. Utbetalning planeras i september 2022.

För att få evenemangsstöd ska evenemanget bidra till lokalsamhället. Du som arrangör kan säkerställa det genom att din samarbetspartner är lokal eller att evenemanget förläggs lokalt. Bedömning av hur hotell, restauranger och butiker gynnas, i vilken grad detta görs avgörs av evenemangsgruppen. 

Evenemang som prioriteras för stöd

Stödet är främst till för att stimulera till fler evenemang. Evenemang som förlänger säsongen prioriteras (perioden 15 augusti - 31 december 2022) liksom evenemang som sker i samverkan. Kommunen är en möjlig part.
Evenemangen ska:

  • helst vara 2 dagar eller längre för att generera övernattningar och ekonomisk tillväxt i Sagolika Sunne
  • förlänga säsongen (perioden 15 augusti - 31 december 2022)
  • ska marknadsföras utanför Sunne och Värmland
  • ska stärka platsvarumärket Sunne|Värmland och det kompletterande varumärket Sagolika Sunne

I andra hand kan befintliga evenemang få stöd om det uppfyller ovanstående punkter och stödjer besöksnäringsstrategins mål om hållbarhet och samverkan.

I urvalet bland ansökningar har vi satt upp olika kriterier.
Se bilaga

Förlängd säsong och återhämtning för besöksnäringen

Bakgrunden till beslutet är att besöksnäringen behöver återhämtning. Genom stödet vill kommunen uppmuntra till att skapa nya arrangemang som ger synergier för hotell, restauranger och butiker. 

Under perioden juni, juli och delar av augusti är hotell och boendeanläggningar i stort sett fullbokade, bland annat eftersom många evenemang arrangeras då. Med det extra anslaget uppmuntrar vi till att skapa evenemang som gör säsongen längre.

Stödet är i linje med kommunens besöksnäringsstrategi om hållbarhet (säsongsförlängning) och ökad samverkan.

Kontakt

Maria Nordmark
Turismutvecklare
E-post: maria.nordmark@sunne.se
Tel: 0565-164 05, 072-201 35 12
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Fritid, 686 80 Sunne