Här kan ni som kulturförening ansöka om årsanslag för år 2020. Din ansökan ska vara hos oss senast den 1 november.

Ansökan ska vara kulturkansliet tillhanda senast den 1 november året innan det år ansökan gäller för. 

Kom ihåg att bifoga verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och handlingsplan mot alkohol och droger till din ansökan. Dessa handlingar skickar du med epost, eller med vanlig post till kulturkansliet, se kontaktinformation till Tuula Dajén under rubriken Kontakt. 

För mer information se Riktlinjer och underlag för ansökan under rubriken Dokument.


 

Föreningens, organisationens namn
PG/BG
Ordförandens namn, adress, telefonnummer samt e-post
Kassörens namn, adress, telefonnummer samt e-post
Totala medlemsantalet senaste årsskiftet
Medlemsavgift, ange i kr/år
Mål eller program för verksamheten kommande år
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet
Beskriv ert barn- och ungdomsarbete
Inskickat av, för- och efternamn
Uppdrag i föreningen
Avsändarens e-postadress
 Kom ihåg att komplettera din ansökan med bilagorna verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och handlingsplan, se sidans kontaktinformation.
Verksamhetsberättelse ska skickas in till kulturkansliet
Verksamhetsberättelsen

Bokslut ska skickas in till kulturkansliet
Bokslutet

Revisionsberättelse ska skickas in till kulturkansliet
Revisionsberättelse

Handlingsplan mot alkohol och droger ska skickas till kulturkansliet
Handlingsplan

Skicka in din ansökan
  

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Sunne Bibliotek
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Fler föreningsbidrag

Anläggningsbidrag samt Projekt och arrangemang är andra föreningsbidrag du kan söka för kultur.
Du hittar blanketterna här