Information om hur du bokar tid i någon av kommunens gymnastikhallar och bokning av övriga anläggningar för arrangemang och tävlingar.

Boka träningslokal senast 24 augusti

Föreningar och organisationer verksamma i Sunne kommun  kan lämna önskemål om bokning av träningslokal. Din ansökan gäller perioden 3 september 2018 – 7 juni 2019 och ska vara oss tillhanda senast 24 augusti.

Till bokningssidan: https://sunne.se/bokalokal

Bokningar efter 24 augusti

E-posta Henrik Rundqvist för att boka träningslokal efter den 24 augusti, se sidans kontaktinformation. Dessa bokningar tilldelas eventuella platser som är kvar efter fördelningen den 24 augusti. Lämna följande information: 

 • Föreningens namn och vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen
 • Önskemål om lokal och tid
 • Namn, telefon och e-postadress till ansvarig ledare

Bokningsbara träningshallar

 • Sunne: Skäggebergsskolans gymnastikhall, Åmbergs gymnastikhall 
 • Bäckalund skolas gymnastikhall
 • Gräsmark skolas gymnastikhall
 • Stöpafors, Klättenskolans gymnastikhall
 • Lysvik skolas gymnastikhall
 • Östra Ämtervik, Prästbol skolas gymnastikhall 
 • Rottneros skolas gymnastikhall
 • Västra ÄmtervikSvensby skolas gymnastikhall

Övriga hallar och anläggningar samt bokningar för arrangemang och tävlingar

För bokning av övriga hallar och arenor ska du alltid ta kontakt med fritidschef Henrik Rundqvist, se sidans kontaktinformation.

På sidan Sunne för mötesarrangörer finns mer information om vilka resurser vi har att erbjuda.

 • Fotbollshall  - Med konstgräs (30 x 60 m/1800 kvadratmeter).
 • Helmia arena, ishall - 200 sittplatser eller 1 000 ståplatser
 • Gylleby ridhus- Ridskola och andra aktiviteter som t ex hundkurser.
 • Kolsnäs Motionscenter - Motionscentral med; omklädningsrum, bastu, solarium,  styrkerum och tennisbanor. Även elljusspår 1,5 km - 3 km - 6 km vandringsleder, grönytor.
 • Sparbankshallen - Idrottshall med läktare, även lämplig för evenemang
 • Sundsbergs Friluftsanläggning - Akka stadion, närhet till Hotell Selma SPA. 
 • Sunne sport- och mässhall - består av sammanbyggd sport- och fotbollshall, fungerar utmärkt som mässhallar.

Kontakt

fritid Sunne kommun
Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne