Sunne kommun vill berika invånarnas livsmiljö genom att stödja och stimulera nytänkande inom föreningar och organisationer.

Sunne kommun ser den verksamhet som bedrivs inom föreningar och organisationer som en viktig del i att öka kommuninvånarnas fysiska och psykiska välbefinnande.


Genom bidragsgivning stödjs ett varierat fritidsutbud inom hela kommunen. Bidragen ska täcka en del av de kostnader som föreningarna har för sin verksamhet.

Bidrag söks hos Sunne kommun och för att få bidrag ska föreningen ha regelbunden verksamhet inom kommunen.

Mer information om bidragsnormer och ansökningshandlingar finns under rubrikerna Dokument och Blanketter.

Kontakt

fritid Sunne kommun
Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

 

Snabba svar på vanliga frågor

Logga snabba svar på vanliga frågorHitta svaret på din fråga med vår samling snabba svar om:

Blanketter

Startbidrag 
Ansökan startbidrag för föreningar kan ske när som helst under året.

Årsbidrag  Ansökan om årsbidrag för föreningar, ansökan ska vara inlämnad senast 1 november.

Ledarutbildningsbidrag 
Ansökan om ledarutbildningsbidrag, kan ske när som helst under året

Anläggningsbidrag 
Ansökan bidrag för idrottsanläggningar ska vara inlämnad senast den 25 februari.

Arrangemangsbidrag 
Ansökan för föreningars arrangemangsbidrag ska vara inlämnade senast 25 februari eller 25 augusti.

Ansökan om kommunalt lönebidrag