Här kan ni som förening ansöka om föreningsbidrag. Gäller både fritid, kultur och sociala föreningar med regelbunden verksamhet inom Sunne kommun.

Genom bidragsgivning stödjs ett varierat föreningsutbud inom hela kommunen. Bidragen ska täcka en del av de kostnader som föreningarna har för sin verksamhet och gäller för både fritid, kultur och sociala föreningar.

Ansökan om föreningsbidrag

Du ansöker om föreningsbidrag i vår e-tjänst:
Till e-tjänsten föreningsbidrag 

Med hjälp av e-tjänsten kan föreningar med regelbunden verksamhet inom kommunen söka följande bidrag:

 • Årsbidrag
  Ansökan om årsbidrag för föreningar ska vara inlämnad senast 1 november
 • Anläggningsbidrag
  Ansökan om bidrag för idrottsanläggningar ska vara inlämnad senast den 25 februari
 • Ledarutbildningsbidrag
  Ansökan om ledarutbildningsbidrag kan ske när som helst under året
 • Startbidrag
  Ansökan om startbidrag för föreningar kan ske när som helst under året
 • Lönebidrag
  Ansökan om lönebidrag för anställd i förening kan ske när som helst under året
 • Aktivitetsbidrag (LOKSTÖD)
  Kopian på LOK-ansökan till RF används.

Sponsring

Föreningar och organisationer som utövar samhällsnyttig verksamhet kan ansöka om sponsring hos Sunne kommun.
Det gäller även evenemangssponsring som ersätter det tidigare arrangemangsbidraget.
Läs mer om sponsring här 

Kontakt

Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

Kulturkontoret
E-post: kultur@sunne.se
Tel: 0565-163 95
Besök: Biblioteket
Adress: 36. Kulturkontoret, 686 80 Sunne

 

Snabba svar på vanliga frågor

Logga snabba svar på vanliga frågorHitta svaret på din fråga med vår samling snabba svar om: