Här har vi samlat alla föreningstjänster vi kan erbjuda dig, både för kultur- och fritidsföreningar, som till exempel att söka föreningsbidrag, boka lokal eller starta ett lotteri.

Anslag till föreningar

Boka lokal och hallschema

Föreningar och organisationer verksamma i Sunne kommun  kan lämna önskemål om bokning av träningslokal. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 25 augusti. 

Utskrifter av informationsblad med mera

På Sunne bibliotek, Storgatan 39 kan föreningar få hjälp med diverse utskrifter mot en kostnad. Ta med textunderlag till önskad utskrift på ett USB-minne. Information om utskriftstaxa lämnas på plats.

 

Kontakt

Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

Kulturkontoret
E-post: kultur@sunne.se
Tel: 0565-163 95
Besök: Biblioteket
Adress: 36. Kulturkontoret, 686 80 Sunne