Polisen varnar för falska sms

2022-01-25

Just nu får Polisen många samtal om att människor fått sms med följande text eller liknande, vi misstänker bedrägligt beteende på ditt konto, vänligen kontakta spärrservice. Mottagaren uppmanas därefter ringa ett telefonnummer.

Det hela är falska uppgifter och rör sig om bedrägeriförsök, med syfta att vilseleda för att få vinning. Tillvägagångssättet är inte förenligt med hur polis, banker och kreditinstitut arbetar vid eventuella oegentligheter.
Om du får liknande sms vill Polisen uppmana dig att inte ringa det telefonnummer som uppges och att inte besvara meddelandet.
Om du är utsatt, ring Polisen på telefonnummer 114 14 och anmäl händelsen.