Nå trygghetsjouren via trygghetslarm

Du som har en trygghetslarm hemma kan få hjälp dygnet runt. Sunne kommuns trygghetslarm är kopplade till en trygghetsjour som alltid svarar.

Trygghetsjouren är en larmcentral som tar emot samtal från ditt trygghetslarm. På trygghetsjouren finns personal som svarar dygnet runt och ser till att du får den hjälp du behöver.

Trygghetsjouren ger dig råd och stöd och kontaktar hemtjänsten i Sunne vid behov så att de kan kontakta eller åka ut till dig.

De som arbetar på trygghetsjouren har tystnadsplikt som all annan personal inom socialtjänsten.

Om du är i behov av ett trygghetslarm ska du kontakta Sunne kommuns biståndshandläggare. Det är de som beviljar vilka som får ett trygghetslarm. Kommunen har också personal som installerar och underhåller ditt trygghetslarm.