Kristeam och krishantering

Befinner du dig i en krissituation och behöver hjälp. Här är några snabba kontaktvägar.
  1. Ring 112 om det finns omedelbar fara för liv, egendom och miljö.
  2. Ring 0565-162 60 eller 114 14 om det gäller barn som far illa, våld eller missbruk.
  3. Akut barn- och ungdomspsykiatri, dagtid 010-861 83 00. Kvällar, nätter, helger 010-861 50 00. 
  4. Akut individ- och familjeomsorg ring 112 för vidarekoppling.

Psykiatrisk akutmottagning och rådgivning

Vid psykiatrins rådgivning i Karlstad tjänstgör sjuksköterskor och skötare. De ger dig råd och stöd och berättar vart du bör vända dig med dina besvär. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Läs mer om psykiatrisk akutmottagning och rådgivning på 1177.se

Nationella hjälplinjen

Hit kan du ringa för att få rådgivning och stöd om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation. Öppet 13.00–22.00 alla dagar, telefon 020-22 00 60. Du kan också mejla eller chatta.

Läs mer om nationella hjälplinjen på 1177.se

Posom - kommunens krisgrupp

Vid en akut kris eller olycka kallas kommunens krisgrupp POSOM in. Vid katastrofsituationer sammankallas kommunens krisledning.